תא״ל (מיל.) בני מר

תא״ל (מיל.) בני מר

לשעבר רמ״ט פיקוד הצפון וכיום סמנכ״ל פיתוח וחדשנות סמנכ״ל פיתוח וחדשנות

SBM יועצים

הרצאות מפי תא״ל (מיל.) בני מר:

דוברים נוספים באירוע C5I 2015

Open Accessibilty Menu